Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

AKTUALIZACJA Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

Informujemy, iż w zakładce DO POBRNIA umieściliśmy zaktualizowaną wersję Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z pozostałymi załącznikami tj. m.in. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosek i przyznanie wsparcia pomostowego.

Zmiany w wyżej wskazanych dokumentach wynikają z Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów EFS z dnia 14 września 2018 r.
Uczestniczki III grupy w projekcie przygotowując swoje Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, zobowiązane są do korzystania ze zaktualizowanych wzorów.