Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

ETAP SZKOLENIOWO DORADCZY

CO OFERUJEMY?

Uczestniczki projektu będą brały udział w następujących szkoleniach:
• ABC Przedsiębiorczości – wymiar 12h dydaktycznych
(tematyka: zakładanie firmy, zgłoszenia do ZUS, koncesje, licencje, podstawy prawne i korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami).
• Tworzenie biznes planu – wymiar 18h dydaktycznych
(tematyka: zasady tworzenia Biznes planu przedsięwzięcia, analiza: odbiorców, popytu, finansowa).
• Podstawy księgowości w przedsiębiorstwie oraz prawo podatkowe – wymiar 16h dydaktycznych
(tematyka: rozliczenia z Urzędem Skarbowym, rodzaje opodatkowania, prowadzenie PKPiR, programy do prowadzenia małej księgowości).
• Ubezpieczenia społeczne w przedsiębiorstwie oraz kadry i płace- wymiar 12h dydaktycznych/1 grupę
(tematyka: zgłoszenia do ZUS i obowiązki pracodawcy, rodzaje umów z pracownikami).
• Marketing i reklama – wymiar 16h dydaktycznych/1 grupę

Każda z uczestniczek projektu, która ukończy część szkoleniową będzie brała udział w 6h indywidualnego doradztwa, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Zakres doradztwa oprócz tematyki poruszanej na szkoleniach, obejmować będzie też analizę rentowności planowanego przedsięwzięcia (i jej ewentualnej poprawy).

OKRES WSPARCIA:

Planowany okres realizacji etapu szkoleniowo – doradczego:
– grupa I – III – IV 2018r.
– grupa II – III – IV 2018r.
– grupa III – X 2018r.

HARMONOGRAM DORADZTWA INDYWIDUALNEGO DLA I GRUPY W PROJEKCIE – PDF, 536 KB

HARMONOGRAM DORADZTWA INDYWIDUALNEGO DLA II GRUPY W PROJEKCIE – PDF, 530 KB