Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

Lista Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III grupy

Poniżej przedstawimy Podstawową listę Pań zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III grupy, uszeregowaną od najwyższej do najniższej sumy wszystkich uzyskanych punktów oraz Listę rezerwową.

Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie III grupa – PDF, 219 KB

Lista rezerwowa III grupa – PDF, 217 KB

Panie, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną poinformowane pisemnie wraz z uzasadnieniem.
Informujemy, że szkolenia w projekcie rozpoczną się w miesiącu październiku 2018. Dokładany harmonogram szkoleń zostanie udostępniony na stronie www projektu.

PLANOWANY HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE:
• Październik 2018r. – etap szkoleniowo–doradczy
• Listopad 2018r. – składanie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, ocena Wniosków oraz zakładanie działalności gospodarczych