Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

WSPARCIE POMOSTOWE

CO OFERUJEMY?

Wsparcie pomostowe w projekcie przyznawane będzie w postaci:
• wsparcia doradczego o charakterze specjalistycznym – rozwiązywanie konkretnych problemów Uczestniczek projektu w wymiarze 2h/ miesiąc przez 12 m/cy działalności
• wsparcia finansowego, w postaci kwoty nie większej niż 1 850,00zł/m-c wypłacanej co miesiąc Uczestniczce projektu, przez 12 m/cy działalności.

Środki pieniężne ze wsparcia pomostowego może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży).

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI?

Aby otrzymać wsparcie pomostowe Uczestniczki będą składać Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.
Podstawą otrzymania wsparcia będzie podpisanie Umowy o przyznaniu wsparcia pomostowego.