WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU – III GRUPA

Informujemy, że po dokonaniu ocen złożonych do projektu Formularzy rekrutacyjnych, z I Etapu rekrutacji została ułożona lista rankingowa Pań, które zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym (tj. II etap rekrutacji).

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostało 40 Pań.

Panie, które nie zakwalifikowały się do II Etapu rekrutacji, zostaną poinformowane pisemnie wraz z uzasadnieniem.

II Etap rekrutacji będzie polegał na weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym weryfikacji poziomu motywacji kandydatek, analizy kompetencji zawodowych tj. samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. Narzędzia wykorzystywane w II Etapie to test i rozmowa.

Planowany termin spotkań z doradcą zawodowym: 20 – 24 sierpień 2018r.

O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia spotkań z doradcą zawodowych poinformujemy Panie w drodze rozmowy telefonicznej oraz przesłania informacji w formie wiadomości e-mail (na adres podany w Formularzu rekrutacyjnym).

LISTA RANKINGOWA PAŃ ZAPROSZONYCH NA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM – PDF, 311KB