Kobieta z uniesioną ręką oraz oznakowanie Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Europrojekt oraz Unia Europejska

Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – procedura odwoławcza

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki w ramach procedury odwoławczej.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF, 440 KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF, 421 KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 07.12.2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

W załącznikach prosimy nie uzupełniać dat!