Wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” – procedura odwoławcza

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” złożonych przez Uczestniczki w ramach procedury odwoławczej.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF, 216 KB

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF, 210 KB

Każda z Uczestniczek projektu otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jej Wniosku.
Zapraszamy Panie, których Wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania do rejestrowania od dnia 30 maja 2018r. działalności gospodarczych oraz zakładania kont bankowych.
Jednocześnie informujemy, iż do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy przygotować następujące dokumenty:

W załącznikach prosimy nie uzupełniać dat!